Links

Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

Col·legi de Logopedes de Catalunya.

Fundació Adana. Ajuda al dèficit d'atenció en nens, adolescents i adults

Associació Plataforma TDAH (Catalunya). Informació d'interès sobre la hiperactivitat i el dèficit d'atenció

Espacio Logopédico. Informació útil per pares i professionals sobre trastorns de la parla i el llenguatge

Portal psicoPedagogia. Recursos útils per pares i professionals sobre aspectes de l'educació dels seus fills

Portal psicologoinfantil. Temes de psicologia infantil, llibres, jocs pedagògics, articles, etc

SEETDIC Girona. Blog del Servei Educatiu Específic Trastorns del Desenvolupament i Conducta

Institut d'optometria i teràpia visual Mercè Segarra.