Els serveis que oferim al Centre Psicopedagògic Roses

Psicologia infantil i juvenil

Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat

Trastorn d’eliminació (enuresi, encopresi)

Trastorns d’ansietat (crisis d’angoixa, fòbies, TOC)

Trastorns depressius

Trastorns per comportaments perturbadors i adaptatius

Problemes d’autoestima, inseguretat, inhibició, gelos, etc

Assessorament a pares en estratègies educatives

Psicopedagogia

Diagnòstic, orientació i reeducació de dificultats en l’aprenentatge

Dislèxia, disgrafia, disiortografia

Dificultats d’atenció, concentració

Tècniques i hàbits d’estudi

Assessorament i coordinació amb els mestres

Psicologia clínica d’adults

Diagnòstic, orientació i tractament de trastorns psíquics

Depressions

Fòbies

Angoixes i pors

Hàbits de relació i comunicació (habilitats socials)

Tractament de l’estrès

Teràpia de parella

Recolzament psicològic en situacions de crisi (separació, divorci, canvis vitals...)

Logopèdia

Dislàlia, disartria, disfèmia

Afàsia

Disàrtria

Disfàgia orofaríngia

Transtorn de la veu

Deglució atípica

Retard de la parla i del llenguatge

Respiradors orals

Optometria i teràpia visual

Estrabisme

Ambliopia

Fatiga visual

Trastorns de la lateralitat

Lents de contacte

Teràpia moviment rítmic

Avaluació i selecció de personal

Xerrades orientades a col·lectius de pares, mestres, educadors